28 mars 2013

فروردین

آزاده،    من به تو که فکر می‌کنم و به کاری که می‌کنی قلبم فشرده می‌شود. هر بار که عکسهایت را می‌بینم با خودم می‌گویم مگر می‌شود؟ مگر می‌شود تا به این حد عمق وجود کسی را تکان داد؟ من اما هر بار می‌لرزم. وقتی بهت می‌گویم که حواست هست چه کار بزرگی کرده‌ای، جواب‌های پرت و پلا می‌دهی. من اما هر بار می‌لرزم.    آزاده، این روزها لرزیدن چیز خوبیست. یادم می‌آورد کجای این مسیر ایستاده‌ام. بس که روزهایم به هم متصل شده‌اند و چیزی نیست که قطعشان کند. انگار چیزی از جنس جنون سر پیچ بعدی منتظرم باشد.    ... [Lire la suite]
Posté par moquettepiquette à 22:29 - Commentaires [1] - Permalien [#]

03 mars 2013

روانکاوی در تهران

  شاید یکی از مشغولیت‌های ذهنی مداوم اکثریت کسانی که برای مخاطب غیرفارسی زبان درباره ایران می‌نویسند نیفتادن به دام کلیشه‌هاست. این معبد استرئوتیپ‌ها که در آغوشش می‌شود آرام گرفت و بی‌اضطراب دوست داشته شد... ما ایرانیان، این موجودات اگزوتیک و متفاوت و هیجان‌انگیز. مایی که خودمان به این نگاه دامن می‌زنیم و با آن احساس راحتی می‌کنیم، البته که گاهی هم برمی‌آشوبیم و اظهار ناخوشنودی می‌کنیم. اگزوتیسمی که دور ما تنیده می‌شود با اگزوتیسمی که حول یک فرانسوی موج می‌زند فرق دارد. این نگاه از بالا به پایین. خود را قربانی می‌دانیم اما... [Lire la suite]
Posté par moquettepiquette à 18:22 - Commentaires [0] - Permalien [#]